Умови участі

Умови участі
Офіційні правила рекламної Акції під назвою
«Піврічний запас у подарунок»
(надалі – «Акція»)1. Організатором, Виконавцем, Технічним провайдером Акції є: 
1.1. Організатором та Виконавцем Акції є: Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАЙФІТ», що знаходиться за адресою: 01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ідентифікаційний код юридичної особи: 41379795. 2. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції 
2.1. Метою проведення Акції є збільшення обсягів продажу продукції під ТМ «Pyramida» (надалі за текстом – «Продукція»), привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Організатором/Виконавцем Акції в рамках його комерційної діяльності, підвищення споживчого попиту. Акція не є азартною грою/лотереєю та не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор/лотерей, не базується на ризику й не потребує внесення оплати за участь. 
2.2. Офіційні правила рекламної Акції (надалі – «Правила») розміщуються в мережі Інтернет на сайті: www.promo.pyramida.ua 3. Тривалість та територія (місце) проведення Акції 
3.1. Загальний термін проведення Акції: з 13.07.2020 по 31.08.2020 року (надалі – «Період Акції»). Організатор залишає за собою право закінчити Акцію раніше за умови закінчення Призового фонду. Зазначений строк включає в себе: 

 • Термін покупки техніки ТМ «Pyramida»: з 13.07.2020 по 31.08.2020 року. 
 • Термін реєстрації на Офіційному сайті Акції: www.promo.pyramida.ua для участі в Акції протягом Періоду Акції за умови наявності Подарунків, але не раніше дати придбання Акційної продукції.

3.2. Акція проводиться: Акція проводиться по всій території України в магазинах Епіцентр та Нова Лінія, за винятком території АР Крим, тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція, в мережі Інтернет на сайті www.promo.pyramida.ua (надалі – «Офіційний сайт»). 4. Продукція, яка бере участь в Акції 
4.1. В Акції бере участь посудомийна техніка під ТМ «Pyramida», сертифікована Організатором (надалі – «Акційна продукція») наступних моделей: DWN 4510, DWN 6014, DWP 4510, DWP 6014. 5. Учасники Акції 
5.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років (далі – «Учасник» або «Учасники»).
5.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: 

 • працівники Організатора/Виконавця Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки); 
 • власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують Акційну продукцію та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки); 
 • власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки). 

5.3. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 6. Умови Акції 
6.1. Протягом терміну проведення Акції придбати Акційну продукцію, сертифіковану Організатором акції, на Офіційному сайті заповнити заявку на реєстрацію Учасника Акції, завантажити фото документу (чеку, квитанції), що підтверджує придбання Акційної продукції, а також вказати адресу для доставки Подарунків, які гарантовано будуть надіслані Учасникам Акції. 
У випадку заповнення заявки реєстрації більше одного разу, за умови завантаження одного і того ж документу про придбання Акційної продукції, зареєстрованим Учасником може стати лише та особа, що першою здійснила заповнення заявки та завантажила фото документу.
У випадку повернення або обміну Акційної продукції за підстав, передбачених ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», така особа не може приймати участь в Акції, зареєструвавши документ, що підтверджує придбання продукції, яка була повернута/здана на обмін. 
6.2. Підтвердження участі особи в Акції та визнання її Учасником відбувається протягом 7 (семи) робочих днів з дати заповнення заявки на реєстрацію на Офіційному сайті. За наслідком розгляду заявки Організатор/Виконавець підтверджує реєстрацію особи Учасником або повідомляє про недоліки в поданій заявці, такі як не повна/не належно заповнена інформація про заявника, неякісне зображення документу про придбання Акційної продукції, його відсутність або невідповідність цим Правилам, зокрема п.3.1., п.4.1. Правил. Після закінчення Призового фонду Акції, подальша реєстрація Учасників здійснюватись не буде.
У випадку отримання особою повідомлення про виявлені недоліки в заявці, така особа не позбавляється права повторної подачі заявки після усунення недоліків та з дотриманням цих Правил в межах терміну проведення Акції.
Про підтвердження реєстрації особи Учасником або про виявлені в заявці недоліки Організатор/Виконавець повідомляє заявників шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу, вказану при реєстрації, у строк, вказаний в цьому пункті. У випадку реєстрації особи Учасником, її ім’я буде розміщено на Офіційному сайті. Датою реєстрації особи Учасником є дата розміщення її імені на Офіційному сайті.
6.3. Призом є комплект миючих таблеток для посудомийних машин в кількості 200 (двісті) таблеток. 
Призи направляються всім підтвердженим Учасникам поштовою або кур’єрською доставкою за адресою, вказаною ними при реєстрації на Офіційному сайті, протягом місяця з дати реєстрації.
Призи направляються всім підтвердженим Учасникам поштовою або кур’єрською доставкою за адресою, вказаною ними при реєстрації на Офіційному сайті, в наступні строки:

 • в період з 03.08.2020 по 09.08.2020 – надсилання Призів Учасникам, які були зареєстрованими в період з 13.07.2020 по 02.08.2019;
 • в період з 01.09.2020 по 07.09.2020 – надсилання Призів Учасникам, які були зареєстрованими в період з 03.08.2020 по 31.08.2020.

 
6.4. Заявники/Учасники Акції самостійно сплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, але не виключно, витрати, пов'язані з доступом в Інтернет, якщо інше не зазначено в цих Правилах).7. Додаткові умови Акції 
7.1. Одна придбана одиниця Акційного Товару дає право одній особі на одноразову участь у Акції. 
7.2. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. 
7.3. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на Офіційному сайті. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду заявника/Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником або відмова Учасника від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунків, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора/Виконавця.
7.4. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Виконавцем протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для розміщення в Правилах Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений у цьому пункті Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов. 
7.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. 
7.6. Організатор/Виконавець Акції має право проводити перевірку і експертизу достовірності акційної продукції та / або чеку. Також Організатор/Виконавець може Акції в односторонньому порядку визнати недійсною заявку на участь, а також заборонити подальшу участь в Акції будь-якій особі, яка діє в порушення цих Правил, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, погрожувати або завдавати занепокоєння будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язаною з Акцією. 
7.7. Організатор/Виконавець не здійснює надсилання Подарунків Акції у разі виявлення шахрайства: шахрайство при реєстрації на Офіційному сайті та інші порушення. Організатор/Виконавець визначає наявність шахрайства та фальсифікації на свій розсуд. 
7.8. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за: 

 • неотримання у встановлений термін від заявників інформації та / або документів, необхідних для проведення Акції, з причин не залежних від Організатора/Виконавця; 
 • повідомлення заявниками/Учасниками неповних і / або невірних контактних та інших даних відповідно до цих Правил; 
 • помилки / збої при передачі даних через Інтернет або за допомогою факсимільного зв'язку з вини організацій зв'язку, в результаті технічних проблем і / або шахрайства в мережі Інтернет, і / або каналів зв'язку, що використовуються при проведенні Акції, а також з інших причин, не залежних від Організатора/Виконавця; 
 • невиконання / несвоєчасне виконання заявниками/Учасниками своїх обов'язків, передбачених цими Правилами;
 • роботу поштових служб та інших служб зв’язку.

7.9. Беручи участь в Акції, кожна особа, яка заповнює заявку на реєстрацію, тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку і використання її персональних даних. Персональні дані заявників/Учасників Акції будуть використовуватися виключно Організатором/Виконавцем або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності та виключно у зв’язку з проведенням Акції і не будуть надаватися жодним третім особам для цілей, не пов’язаних із Акцією. Щодо всіх персональних даних, наданих заявниками/Учасниками Акції, Організатором/Виконавцем або уповноваженими ними особами будуть вживатися заходи для забезпечення безпеки персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».
7.10. Організатор/Виконавець, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання обставин непереборної сили, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця, а також залучених ними третіх осіб, обставини, внаслідок яких надсилання Подарунків стало неможливим.